Vũ Thu Phương

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:1N

ID:31480539

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1250046613:15 18/11/2018
2177039413:22 18/11/2018
3184070910:45 04/03/2019
4167056811:04 05/03/2019
5184057311:15 05/03/2019
6184080511:30 05/03/2019
7184084803:16 09/03/2019
811000146510:37 09/03/2019
911000160203:39 06/04/2019
101980168610:32 21/04/2019
 Tổng82809116 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7