Phạm Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Dĩnh Kế

Khối:5

Lớp:5a6

ID:31406927

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
116330143919:40 17/01/2022
21419070621:03 17/01/2022
3215073121:16 17/01/2022
41722047922:20 17/01/2022
519200112018:24 18/01/2022
61220106418:42 18/01/2022
71490177415:59 20/01/2022
81370200415:48 24/02/2022
91590270115:15 17/03/2022
101470170115:15 23/04/2022
 Tổng323013719 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2