Đào Danh Hải Nam

Trường:Trường Tiểu học Tiền Phong

Khối:1

Lớp:1A5

ID:31392462

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1250027404:32 04/11/2018
2177032204:38 04/11/2018
3184036604:45 04/11/2018
4168025304:49 04/11/2018
5184042903:03 17/11/2018
6184049713:41 07/12/2018
 Tổng44702141 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7