PHAN TUAN KIET

Trường:Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu

Khối:1

Lớp:1CI3

ID:31390211

Quận/Huyện:Quận Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150031604:03 04/11/2018
2177033604:10 04/11/2018
3184045504:18 04/11/2018
4166045404:26 04/11/2018
5284047414:18 14/11/2018
6484074515:26 28/11/2018
 Tổng44502780 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7