Phạm Đại Phúc

Trường:Trường Tiểu học Khánh Trung A

Khối:1

Lớp:1C

ID:31384031

Quận/Huyện:Huyện Yên Khánh

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1149035109:43 02/12/2018
2177055309:52 02/12/2018
3184077610:06 02/12/2018
4368038210:31 02/12/2018
5184042910:55 22/12/2018
6184048011:03 22/12/2018
71820250102:41 25/12/2018
81960117007:49 16/01/2019
911000127807:51 01/03/2019
 Tổng72407920 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7