Trần Anh Tuấn

Trường:Trường Tiểu học Nam Ninh

Khối:1

Lớp:1C

ID:31376077

Quận/Huyện:Huyện Nam Trực

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1147055308:36 02/11/2018
2174088808:01 08/11/2018
31820152803:34 12/11/2018
4134046303:43 12/11/2018
5183035401:24 17/12/2018
6184039401:31 17/12/2018
71390139102:23 25/12/2018
81680232408:08 15/01/2019
911000139007:53 28/02/2019
 Tổng61109285 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7