none

Bui Anh Anh

Trường:Trường Tiểu học Nam Thanh

Khối:2

Lớp:2C2

ID:31376077

Quận/Huyện:Huyện Nam Trực

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11350180115:44 07/10/2019
21510159216:12 07/10/2019
33350106215:26 01/11/2019
4148051208:50 14/11/2019
51470180115:27 10/12/2019
61430165209:57 02/01/2020
71970156610:21 15/01/2020
 Tổng35609986 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938