Phạm Minh Thắng

Trường:Trường Tiểu học Kiêu Kỵ

Khối:1

Lớp:1A

ID:31321949

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1349046515:46 30/10/2018
2177068616:05 30/10/2018
3182087510:08 31/10/2018
4168082410:24 31/10/2018
5183091713:23 13/11/2018
61830159713:49 27/11/2018
7385093115:17 07/01/2019
83990219913:54 17/01/2019
94980237414:41 19/03/2019
102510195907:22 14/04/2019
 Tổng775012827 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7