none

tra giang

Trường:Trường Tiểu học Khánh Trung A

Khối:1

Lớp:d

ID:31223618

Quận/Huyện:Huyện Yên Khánh

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150038908:55 02/12/2018
2177033809:01 02/12/2018
3184042809:09 02/12/2018
4168031105:09 08/12/2018
5183043505:16 08/12/2018
6183057505:26 08/12/2018
7175039907:30 15/01/2019
81100088307:44 15/01/2019
91290165207:57 28/02/2019
 Tổng64905410 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112