duong duc binh

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1

ID:31176059

Quận/Huyện:Thành phố Ninh Bình

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1548061513:25 20/10/2018
2475075713:03 26/02/2019
3182094513:19 26/02/2019
4167062013:32 26/02/2019
5174045113:40 26/02/2019
6182072813:53 26/02/2019
7182046214:01 26/02/2019
81950100614:18 26/02/2019
91100069902:11 01/03/2019
 Tổng70506283 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7