phạm tiến lộc

Trường:Trường Tiểu học Dịch Vọng A

Khối:1

Lớp:1N

ID:31085195

Quận/Huyện:Quận Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150029813:06 09/10/2018
2177041113:13 09/10/2018
3184040011:23 22/10/2018
4168027602:17 04/11/2018
5184038303:08 24/11/2018
6184087712:45 31/12/2018
7185043602:01 13/01/2019
821000144912:37 23/01/2019
91100079913:57 12/03/2019
 Tổng73205329 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7