none

Vũ Minh Khánh

Trường:Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Khối:1

Lớp:1D

ID:30994597

Quận/Huyện:Huyện Yên Khánh

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1550044309:05 04/10/2018
2176044108:34 18/10/2018
3183057208:46 18/10/2018
4166025508:35 08/11/2018
5181053502:32 27/11/2018
6482059705:40 15/01/2019
7282062208:33 15/01/2019
81100082302:13 16/01/2019
91990194008:02 28/02/2019
 Tổng71906228 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112