none

Nguyễn Hoàng Uy

Trường:Trường Tiểu học Điện Biên Phủ

Khối:1

Lớp:1/1

ID:30967782

Quận/Huyện:Quận Thanh Khê

Tỉnh/Thành phố:TP Đà Nẵng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150049710:38 30/09/2018
2177054815:13 05/10/2018
3184080013:18 22/10/2018
4268065413:02 30/10/2018
5183053102:54 10/12/2018
6183059603:04 10/12/2018
71850261408:13 25/12/2018
81100093102:15 16/01/2019
911047102:07 28/02/2019
 Tổng63107642 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112