none

Đặng Cường Minh

Trường:Trường Tiểu học Sơn Lộc

Khối:1

Lớp:a

ID:30872630

Quận/Huyện:Thành phố Sơn Tây

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150034613:16 23/09/2018
2376048312:21 05/10/2018
3184054302:40 19/10/2018
4168044809:20 03/11/2018
5384059013:28 23/11/2018
61830149508:47 01/12/2018
7185079112:29 05/01/2019
81970185508:33 27/01/2019
91950270213:25 22/05/2019
101970265212:42 24/05/2019
 Tổng819011905 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112