Nguyễn Qúy Phước

Trường:Trường Tiểu học Châu Can

Khối:1

Lớp:1d

ID:30861999

Quận/Huyện:Huyện Phú Xuyên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150069411:49 13/10/2018
2474078812:45 13/10/2018
3184067513:42 03/11/2018
4168054213:52 03/11/2018
5184088212:15 24/11/2018
62840134813:13 08/12/2018
72830107913:31 12/01/2019
821000247601:49 23/03/2019
92970243903:15 23/03/2019
102310251409:39 13/04/2019
 Tổng755013437 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7