Lại Phương Ly

Trường:Trường Tiểu học Châu Can

Khối:1

Lớp:1d

ID:30860732

Quận/Huyện:Huyện Phú Xuyên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1149060312:42 13/10/2018
2177059512:52 13/10/2018
3178072012:17 10/11/2018
4168050612:27 10/11/2018
51840152913:54 17/11/2018
6183090612:44 02/03/2019
7184092813:00 02/03/2019
81980188213:32 02/03/2019
91980159012:48 27/04/2019
101960270113:33 27/04/2019
 Tổng815011960 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7