phan quang huy

Trường:Trường THCS Vũ Di

Khối:6

Lớp:6A

ID:30846404

Quận/Huyện:Huyện Vĩnh Tường

Tỉnh/Thành phố:Vĩnh Phúc

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1117061114:03 14/12/2021
21240142715:42 14/12/2021
3119086815:58 14/12/2021
41260126915:41 30/12/2021
5220098516:14 30/12/2021
61280115421:54 11/01/2022
72170244620:26 24/02/2022
8115070220:05 03/03/2022
 Tổng16609462 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2