Nguyễn Thị Ngọc Linh

Trường:Trường Tiểu học Dương Quang

Khối:1

Lớp:1C

ID:30838384

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1350038304:49 21/09/2018
2277048414:57 03/10/2018
3384041101:47 10/11/2018
4268033901:57 10/11/2018
5184042804:44 16/11/2018
6384068613:44 29/11/2018
7185067913:14 05/01/2019
8199064802:50 17/01/2019
91970181702:30 01/03/2019
 Tổng72805875 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e