none

Dương Mạnh Đoàn

Trường:Trường Tiểu học Châu Can

Khối:1

Lớp:1d

ID:30797010

Quận/Huyện:Huyện Phú Xuyên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1249068412:40 03/11/2018
2177065312:52 03/11/2018
3183065313:04 03/11/2018
4266052612:35 10/11/2018
51830108314:00 17/11/2018
61810108912:14 12/01/2019
7285098412:49 12/01/2019
81990171213:41 26/01/2019
91990248312:32 20/04/2019
101860270113:18 20/04/2019
 Tổng808012568 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112