Dương Mạnh Đoàn

Trường:Trường Tiểu học Châu Can

Khối:1

Lớp:1d

ID:30796962

Quận/Huyện:Huyện Phú Xuyên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150072302:48 22/09/2018
22760159112:05 06/10/2018
3283096302:33 27/10/2018
4266064812:27 03/11/2018
51830119313:39 17/11/2018
63810174713:45 01/12/2018
72840114711:55 12/01/2019
81970273312:20 26/01/2019
93820275213:52 16/03/2019
102480270108:38 13/04/2019
 Tổng750016198 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7