Nguyễn Quang Gia BẢO

Trường:Trường Tiểu học Ngọc Vân

Khối:4

Lớp:3a

ID:30733727

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12490180618:42 25/09/2021
21470175116:07 17/10/2021
31460180208:56 09/01/2022
41440180507:26 16/01/2022
52720180609:42 23/01/2022
64580180415:15 04/02/2022
73520270108:52 12/02/2022
 Tổng368013475 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2