Phạm Minh Tân

Trường:Trường Tiểu học Đức Xương

Khối:1

Lớp:A

ID:30732056

Quận/Huyện:Huyện Gia Lộc

Tỉnh/Thành phố:Hải Dương

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1350038414:08 27/09/2018
2177062913:07 07/10/2018
3184055012:28 17/10/2018
4268044313:32 31/10/2018
5183050901:04 25/11/2018
6184083814:10 27/11/2018
71850102402:17 25/12/2018
81990115307:49 15/01/2019
911000111707:48 28/02/2019
 Tổng73006647 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7