none

Phạm Minh Tân

Trường:Trường Tiểu học Đức Xương

Khối:2

Lớp:A

ID:30732056

Quận/Huyện:Huyện Gia Lộc

Tỉnh/Thành phố:Hải Dương

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11790144521:04 11/09/2019
211000122220:37 07/10/2019
371000174521:46 14/11/2019
41990164022:17 14/11/2019
51910180120:21 14/01/2020
61990152520:46 14/01/2020
71970193008:41 15/01/2020
 Tổng665011308 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938