Tạ Quang Minh

Trường:Trường Tiểu học Cây Gáo B

Khối:1

Lớp:1B

ID:30724286

Quận/Huyện:Huyện Vĩnh Cửu

Tỉnh/Thành phố:Đồng Nai

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11500106313:50 26/09/2018
21760132713:30 03/10/2018
35840131513:32 17/10/2018
4368087713:37 31/10/2018
5284055614:16 15/11/2018
66830152214:21 28/11/2018
7185071302:11 25/12/2018
811000221408:06 15/01/2019
91890164907:57 01/03/2019
 Tổng719011236 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7