Nguyễn Tuyết Thanh

Trường:Trường Tiểu học Phú Minh

Khối:1

Lớp:1G

ID:30577397

Quận/Huyện:Huyện Sóc Sơn

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1230012314:46 24/05/2018
2130014614:51 24/05/2018
3130022014:56 24/05/2018
4130016614:59 24/05/2018
5130016115:02 24/05/2018
6128041615:10 24/05/2018
7130050515:19 24/05/2018
8129059915:30 24/05/2018
9130059714:11 25/05/2018
10129094114:27 25/05/2018
111290139814:55 25/05/2018
121280137915:18 25/05/2018
133740236908:40 30/05/2018
 Tổng42709020 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c