vô danh

Trường:Trường Tiểu học Minh Quang A

Khối:1

Lớp:1b

ID:30556370

Quận/Huyện:Huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11300-2875209:00 06/05/2018
21300-2873409:03 06/05/2018
31300360022:27 06/05/2018
41300360022:30 06/05/2018
5130031422:36 06/05/2018
6130016022:47 06/05/2018
71290360022:55 08/05/2018
81300360023:01 08/05/2018
9130041623:09 08/05/2018
10130057014:19 10/05/2018
11130025622:24 10/05/2018
121300120222:45 10/05/2018
131720-2738515:11 10/05/2018
 Tổng431033967 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c