builinhdan dan

Trường:Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng

Khối:1

Lớp:1e

ID:30545788

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1230011002:59 29/04/2018
2130011903:07 29/04/2018
3130015703:10 29/04/2018
4130011603:12 29/04/2018
5130012203:14 29/04/2018
6130015303:17 29/04/2018
7129017903:21 29/04/2018
8229019903:24 29/04/2018
9129039203:31 29/04/2018
10228043403:39 29/04/2018
11324046703:47 29/04/2018
121280119004:07 29/04/2018
132940130707:37 30/05/2018
 Tổng44104945 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c