Nguyễn Thị Phương Linh

Trường:Trường Tiểu học Quang Minh A

Khối:1

Lớp:1 ko bít

ID:30515267

Quận/Huyện:Huyện Mê Linh

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
113009512:01 11/04/2018
2130010812:31 11/04/2018
3130012112:35 11/04/2018
4130012512:37 11/04/2018
5130010712:39 11/04/2018
6130015112:42 11/04/2018
7130015712:45 11/04/2018
8230016912:53 11/04/2018
9230029013:02 11/04/2018
10230031713:15 11/04/2018
11330044013:30 11/04/2018
12330059411:35 12/04/2018
 Tổng36002674 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7