Bùi Phương Linh

Trường:Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng

Khối:1

Lớp:1G

ID:30481175

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012402:28 26/03/2018
2230011302:33 26/03/2018
3130019402:37 26/03/2018
4130014302:40 26/03/2018
5230013902:46 26/03/2018
6130019702:50 26/03/2018
7130020904:43 26/03/2018
8130027304:48 26/03/2018
9130034104:55 26/03/2018
10130043305:02 26/03/2018
11130044705:11 26/03/2018
12230087805:41 26/03/2018
 Tổng36003491 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c