Đào Quốc Việt

Trường:Trường Tiểu học Ngọc Liệp

Khối:1

Lớp:1A

ID:30480542

Quận/Huyện:Huyện Quốc Oai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130010913:07 25/03/2018
213009113:09 25/03/2018
3130010813:11 25/03/2018
423007813:14 25/03/2018
5130011513:17 25/03/2018
6130014113:19 25/03/2018
7130020613:24 25/03/2018
8130023713:28 25/03/2018
9130031313:34 25/03/2018
10130035013:41 25/03/2018
11130056513:51 25/03/2018
12230040913:25 28/03/2018
 Tổng36002722 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c