Bùi Phương Linh

Trường:Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng

Khối:1

Lớp:1G

ID:30457884

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130011012:34 02/04/2018
2130011112:36 02/04/2018
3130016912:40 02/04/2018
4130010612:42 02/04/2018
5130015212:45 02/04/2018
6430021212:58 02/04/2018
7130027013:02 02/04/2018
8130021513:06 02/04/2018
9130042813:14 02/04/2018
10230066000:16 03/04/2018
111300126600:39 03/04/2018
12330066213:22 04/04/2018
131870300315:36 02/05/2018
 Tổng44707364 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c