Bùi Phương Linh

Trường:Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng

Khối:1

Lớp:1G

ID:30457871

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130013804:34 21/03/2018
2130014304:38 21/03/2018
3130019504:43 21/03/2018
4130014204:47 21/03/2018
5130016604:50 21/03/2018
6230022004:59 21/03/2018
7230025113:22 21/03/2018
8230023013:31 21/03/2018
9230053813:48 21/03/2018
10130055713:58 21/03/2018
11130046903:58 22/03/2018
12630075913:43 22/03/2018
131620274201:46 02/05/2018
 Tổng42206550 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7