Nguyễn Quang Hải

Trường:Trường Tiểu học Xuy Xá

Khối:1

Lớp:1D

ID:30437849

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Đức

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1230011214:45 10/03/2018
2130017314:21 30/03/2018
3130015614:24 30/03/2018
4130011214:27 30/03/2018
5130011814:29 30/03/2018
6130025714:33 30/03/2018
7230021114:28 02/04/2018
8230017714:38 02/04/2018
9130033814:43 02/04/2018
10130059314:53 02/04/2018
11130032114:59 02/04/2018
12130052715:08 02/04/2018
 Tổng36003095 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c