Doãn Tiến Dũng

Trường:Trường Tiểu học Liên Trung

Khối:1

Lớp:1C

ID:30362580

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012214:45 11/02/2018
2230011314:51 11/02/2018
3130013414:54 11/02/2018
4130010414:55 11/02/2018
5130013114:58 11/02/2018
6130015615:01 11/02/2018
7130032215:07 11/02/2018
8130020415:11 11/02/2018
9130040215:18 11/02/2018
10130031608:27 12/02/2018
11130052808:38 12/02/2018
 Tổng33002532 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 8 09:35:34 UTC 2018 · Version: 1580 · Branch · Slug: 044e7bceba9503479d5dd2095576719352ba340f