Trần Vũ Thành Nam

Trường:Trường Tiểu học Nam Dương

Khối:1

Lớp:1a

ID:30360807

Quận/Huyện:Huyện Nam Trực

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1230043502:17 11/02/2018
2129037302:24 11/02/2018
3123057402:41 11/02/2018
4129063004:24 12/02/2018
5130046504:37 12/02/2018
6130083304:53 12/02/2018
72300159108:53 12/02/2018
84290188614:09 03/03/2018
91290241808:51 04/03/2018
102290333109:48 04/03/2018
11130062502:46 05/03/2018
12130066703:02 05/03/2018
 Tổng348013828 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c