Đàm phu

Trường:Trường Tiểu học Thượng Vực

Khối:1

Lớp:1b

ID:30348537

Quận/Huyện:Huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130014215:07 06/02/2018
2129010715:10 06/02/2018
3130024913:50 11/02/2018
4130016413:54 11/02/2018
5130012913:57 11/02/2018
6230017614:02 11/02/2018
7130033714:09 11/02/2018
8729023615:09 26/02/2018
9129041514:07 06/03/2018
101290152314:35 06/03/2018
11129094314:52 06/03/2018
12327091313:38 18/03/2018
1317770239414:57 25/05/2018
 Tổng42907728 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c