Bùi Diệu Linh Linh

Trường:Trường Tiểu học Tân Tiến

Khối:1

Lớp:1B

ID:30341317

Quận/Huyện:Huyện Hưng Hà

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130019913:59 05/02/2018
2130025614:05 05/02/2018
3120062314:16 05/02/2018
4130019614:20 05/02/2018
5130017314:23 05/02/2018
6130023914:27 05/02/2018
7130049814:36 05/02/2018
8129030214:41 05/02/2018
9129040514:49 05/02/2018
10130055114:58 05/02/2018
11130036702:37 06/02/2018
 Tổng31803809 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c