Nguyễn Hồng Phương

Trường:Trường Tiểu học Kim Ngọc

Khối:1

Lớp:1D

ID:30257176

Quận/Huyện:Huyện Yên Lạc

Tỉnh/Thành phố:Vĩnh Phúc

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130024602:15 21/01/2018
2130020002:18 21/01/2018
3128041202:26 21/01/2018
4129038302:41 21/01/2018
5126038702:48 21/01/2018
61240112703:08 21/01/2018
7119087003:23 21/01/2018
8118053803:32 21/01/2018
95250142702:08 10/02/2018
104300135413:43 13/02/2018
11128055913:53 13/02/2018
12130041702:54 05/03/2018
 Tổng28707503 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c