Nguyễn Phương Anh

Trường:Trường Tiểu học Trung Nguyên

Khối:1

Lớp:a

ID:30255514

Quận/Huyện:Huyện Yên Lạc

Tỉnh/Thành phố:Vĩnh Phúc

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130026913:31 20/01/2018
2129018013:34 20/01/2018
3130031213:40 20/01/2018
4130022413:44 20/01/2018
5128029913:49 20/01/2018
6128049014:04 20/01/2018
7128095014:20 20/01/2018
8229033906:22 22/01/2018
9128053806:31 22/01/2018
101290154302:20 24/01/2018
11130022105:13 06/02/2018
 Tổng31905365 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c