Quyên Nguyễn Dương Bảo

Trường:Trường Tiểu học Khương Đình

Khối:1

Lớp:1a1

ID:30176684

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130011322:39 09/01/2018
2130010022:41 09/01/2018
313008522:42 09/01/2018
413008322:44 09/01/2018
513009022:45 09/01/2018
6130016622:48 09/01/2018
7130019422:52 09/01/2018
8130023822:56 09/01/2018
9130030423:02 09/01/2018
10330031205:27 30/01/2018
11330042413:45 08/02/2018
 Tổng33002109 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 8 09:35:34 UTC 2018 · Version: 1580 · Branch · Slug: 044e7bceba9503479d5dd2095576719352ba340f