Phạm Anh Phương

Trường:Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Khối:1

Lớp:1b

ID:30175695

Quận/Huyện:Huyện Yên Khánh

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130014514:23 09/01/2018
2130024514:28 09/01/2018
3130022014:32 09/01/2018
4330026314:29 11/01/2018
5130024514:33 11/01/2018
6128064914:45 11/01/2018
71290153115:11 11/01/2018
8128042113:11 14/01/2018
91280196113:58 14/01/2018
10230051514:13 25/01/2018
11130033202:12 06/02/2018
 Tổng32306527 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c