DO VAN VINH

Trường:Trường Tiểu học Liên Hiệp

Khối:1

Lớp:1a3

ID:30161997

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130013503:08 08/01/2018
2130011303:10 08/01/2018
3130026303:14 08/01/2018
413007503:16 08/01/2018
5130016003:19 08/01/2018
6130019003:23 08/01/2018
7130012303:25 08/01/2018
8130015203:29 08/01/2018
9130044203:36 08/01/2018
10230075213:23 27/01/2018
11130088514:25 09/02/2018
121280191914:16 11/03/2018
 Tổng35805209 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Sat Apr 7 16:21:33 UTC 2018 · Version: 1819 · Branch · Slug: e19d7d87d02ac7db9d14eb95c4a2ab09926e692d