nguyen minh thu

Trường:Trường Tiểu học Đôn Nhân

Khối:1

Lớp:1a2

ID:30101698

Quận/Huyện:Huyện Sông Lô

Tỉnh/Thành phố:Vĩnh Phúc

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130010502:03 28/12/2017
2130011502:05 28/12/2017
3130015008:59 28/12/2017
4130011909:01 28/12/2017
5130015809:04 28/12/2017
6130028513:39 28/12/2017
7129034900:01 30/12/2017
8229034001:52 03/01/2018
9229031901:51 04/01/2018
10130047007:59 01/02/2018
11130025802:08 06/02/2018
 Tổng32702668 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 8 09:35:34 UTC 2018 · Version: 1580 · Branch · Slug: 044e7bceba9503479d5dd2095576719352ba340f