đinh thị quỳnh phuong

Trường:Trường Tiểu học Thượng Hoà

Khối:1

Lớp:1A

ID:30038006

Quận/Huyện:Huyện Nho Quan

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130017206:29 17/12/2017
2129017908:11 17/12/2017
3130034508:17 17/12/2017
4130022208:21 17/12/2017
5128023508:25 17/12/2017
6127045308:33 17/12/2017
7129059808:43 17/12/2017
8130058808:53 17/12/2017
9130089909:09 17/12/2017
10228047802:42 31/01/2018
11130036106:55 06/02/2018
121300181408:33 05/03/2018
 Tổng32104530 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d