Nguyễn Ngọc Diệp

Trường:Trường Tiểu học Ninh Hiệp

Khối:1

Lớp:1B

ID:28645369

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1230012705:20 28/11/2017
2130016014:45 28/11/2017
3130035814:52 28/11/2017
4130021414:55 28/11/2017
5130022115:00 28/11/2017
6130035115:06 28/11/2017
7130044715:14 28/11/2017
8130047115:15 01/12/2017
9128071515:05 28/12/2017
10130058904:26 10/04/2018
11128085204:42 10/04/2018
124240360006:52 10/04/2018
131770341602:56 02/05/2018
 Tổng427015627 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c