Trần Bảo Nam

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:1

Lớp:1Q

ID:28643570

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012816:36 27/11/2017
2130013216:39 27/11/2017
3130015716:42 27/11/2017
4130015216:45 27/11/2017
5130019816:48 27/11/2017
6130022716:53 27/11/2017
7130025316:57 27/11/2017
8129033614:55 30/11/2017
9130043312:02 17/12/2017
10128068414:45 26/01/2018
11129045002:54 06/02/2018
12230089904:26 18/03/2018
1311090360020:41 15/05/2018
 Tổng465036922 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c