Trần Bảo Nam

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:2

Lớp:2Q

ID:28643570

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130072414:59 18/10/2018
21460128315:21 18/10/2018
3316576915:02 22/10/2018
41320134613:04 10/12/2018
52370168014:51 20/12/2018
61760169302:34 30/12/2018
71225271604:45 04/01/2019
 Tổng260010211 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e