Bảo Nguyễn Phạm Gia

Trường:Trường Tiểu học Lạc Vân

Khối:1

Lớp:1c

ID:28543000

Quận/Huyện:Huyện Nho Quan

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130010614:41 12/11/2017
2130015314:46 12/11/2017
3130010114:47 12/11/2017
4129012214:51 12/11/2017
5130011414:54 12/11/2017
6129028315:02 12/11/2017
7130040609:05 23/11/2017
8129025307:55 19/12/2017
9128070408:07 19/12/2017
10128081210:52 02/02/2018
11130036802:48 06/02/2018
 Tổng32303422 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7