Thuy Yen Dang

Trường:Trường Tiểu học Dương Liễu A

Khối:1

Lớp:1e

ID:28463384

Quận/Huyện:Huyện Hoài Đức

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012115:36 05/11/2017
2130013515:39 05/11/2017
3130019915:44 05/11/2017
4130019515:48 05/11/2017
5130016215:50 05/11/2017
6130030214:39 26/11/2017
7230035713:46 12/12/2017
8130046113:54 12/12/2017
91300104513:28 20/12/2017
10128057414:21 06/02/2018
111290112214:40 06/02/2018
121280197114:36 20/03/2018
133890360008:22 08/07/2018
 Tổng444011124 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c