Nguyễn Trịnh Ngọc Thảo

Trường:Trường Tiểu học Hồng Bàng

Khối:2

Lớp:2/7

ID:28410689

Quận/Huyện:Thành phố Rạch Giá

Tỉnh/Thành phố:Kiên Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11300121302:48 12/12/2018
21300162708:35 12/12/2018
31280182208:33 13/12/2018
41280183008:38 17/12/2018
53270156508:30 19/12/2018
61340138208:28 20/12/2018
71680271510:15 26/12/2018
81670270204:45 15/01/2019
 Tổng312014856 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e