Thảo Nguyễn Trịnh Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Hồng Bàng

Khối:1

Lớp:1/7

ID:28410689

Quận/Huyện:Thành phố Rạch Giá

Tỉnh/Thành phố:Kiên Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1129034708:16 03/11/2017
2130022708:19 03/11/2017
3130035708:41 03/11/2017
4128024615:15 06/11/2017
5129029015:22 06/11/2017
6130058715:23 13/11/2017
7130067108:11 16/11/2017
8323064302:19 01/12/2017
91300121408:27 14/12/2017
101300110203:08 24/01/2018
11130026408:29 06/02/2018
 Tổng31905948 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d