Tạ Đỗ Tuấn Anh

Trường:Trường Tiểu học Thái Đô

Khối:1

Lớp:1A

ID:28173632

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012813:57 26/10/2017
2130012314:00 26/10/2017
3130016114:04 26/10/2017
4130011014:06 26/10/2017
5129014614:10 26/10/2017
6130047701:28 16/12/2017
7128059601:38 16/12/2017
8130062401:50 16/12/2017
92280156401:26 31/12/2017
10129051108:33 24/01/2018
11129041904:54 04/03/2018
12130050703:24 05/03/2018
 Tổng32304859 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c