Giang Trần Trường

Trường:Trường Tiểu học Tân Tiến

Khối:1

Lớp:1a

ID:28128464

Quận/Huyện:Huyện Hưng Hà

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130028719:51 15/10/2017
2130016619:53 15/10/2017
3130032120:06 15/10/2017
4130021820:09 15/10/2017
5130037114:47 05/02/2018
6130029614:53 05/02/2018
7130026714:58 05/02/2018
8129031915:12 05/02/2018
9128039420:40 05/02/2018
10130051920:49 05/02/2018
11130033902:11 06/02/2018
 Tổng32703497 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7