Danh Đỗ Lưu

Trường:Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai

Khối:1

Lớp:1A1

ID:28098059

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
113008712:16 14/10/2017
2130010012:18 14/10/2017
3130014912:22 14/10/2017
4130011512:24 14/10/2017
5130016216:46 28/10/2017
6130023802:01 19/11/2017
7130028202:06 19/11/2017
8130034213:17 02/12/2017
9130038304:30 16/12/2017
10130054213:44 24/01/2018
11130080402:32 06/02/2018
 Tổng33003204 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7